, Rooftop събиранe, BLD Living

Rooftop събиранe

Всеки петък от 20.00 часа – rooftop събиране за новодошлите наематели